header

Pealeht

Tehnokontroll OÜ viib läbi elektrimõõtmisi ja elektripaigaldiste auditi (tehnilist kontrolli). Oleme EAK poolt akrediteeritud katselabor L223 ja EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I066.

Mille jaoks on siis üldse vaja teostada mõõtmisi ja kontrolli?

„Seadme ohutuse seaduse“ § 9 kohaselt peab olema ettenähtud juhtudel tehtud elektripaigaldise audit (tehniline kontroll). Parema mõistmise jaoks, mida see siis tähendab, võib vaadelda juhust elektripaigaldise ehitamisest uues majas. Oletame, et ehitusfirma paigaldas Teile uue juhtmestiku, ehitas elektrikilbi, paigaldas pistikupesad ja riputas üles ilusad lambilühtrid, väljastpoolt kõik uus särab ja läigib, aga, kas Te olete kindel selles, et ehitajad tegid oma töö kvaliteetselt ning ei hoidnud kokku materjali pealt ja vajaliku kaabli asemel ei paigaldanud teist tüüpi ja väiksema ristlõiguga kaablit, et inimesed, kes vahetult tegid töid, olid kvalifitseeritud spetsialistid ja ei teinud omas töös vigu? Selle tõestamiseks, et kõik tööd on tehtud kvaliteetselt ja Teil pole vaja karta elektrilööki kui Te järgmisel korral lülitate pistikusse teekannu või triikraua, ongi vaja meie ettevõtet. Meie teostame kõik vajalikud elektrimõõtmised ja samuti Teie elektripaigaldise auditi (tehnilise kontrolli). Kui Teie elektripaigaldis vastab kõikidele kehtivatele normidele, siis me väljastame Teile auditi aruanne koos elektripaigaldise kasutamise loaga. See auditi aruanne on tõenduseks sellest, et ehitaja tegi oma töö kvaliteetselt ja Teie elektripaigaldis ei kujuta endast ohtu Teie ja Teie lähedaste jaoks.

Nüüd vaatame juhtumit, kui Te olete niigi kindel, et Teie elektripaigaldis on ohutu ja lisakulutused ei ole Teile vajalikud.

 • Selleks, et võrguettevõte annaks loa elektri tarbimiseks on Teil vaja teate esitamisel omada auditi aruannet koos elektripaigaldise kasutamise loaga.
 • Elektripaigaldise kasutamine ilma vastava loata võib tuua endaga kaasa trahvi suuruses 1200 EUR (Seadme ohutuse seadus § 16 p.1). Auditi hind Teie maja jaoks on alates 150 EUR (sõltuvalt elektripaigaldise keerukusest).
 • Oletame, et Te võtsite laenu ja ehitasite selle raha eest maja. Lühise tõttu puhkes tulekahju ja maja muutus elamiskõlbmatuks. Esiteks: kindlustus ei maksa Teile mingit hüvitist, kuna Teil pole tehtud auditi ja/või puudub elektripaigaldise kasutamise luba. Teiseks: Teil on endiselt vaja maksa tagasi laenu maja eest, milles Te ei saa elada ja mida on vaja remontida.
 • Ja kõige tähtsam meie arvates. Kes vastutab juhul, kui elektrilöögist saab vigastada või surma keegi Teie lähedastest?
Mitte ainult uued, aga ka kasutusel olevad elektripaigalised peavad läbima auditi. Selle käigus me tõestame, et Teie elektripaigaldis on ikka veel ohutu ja kui Te olete teinud muudatusi elektripaigaldises, siis on kõik muudatused tehtud vastavalt kehtivatele normidele. Korduva auditi perioodilisus sõltub paigaldise liigist.

Kõik elektripaigaldised jagatakse kolme liigi:

Esimesse liiki kuulub kogu elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

 • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
 • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis
Antud tüüpi elektripaigaldiste puhul viiakse kontrolli läbi kord 5 aasta jooksul. (Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, korraline audit tehakse kord kolme aasta jooksul)

Teise liiki kuuluv elektripaigaldis on:

 • kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldis ( trepikojas asuv kilp on II. liigi elektripaigaldis);
 • ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi paigaldis ja mida toidetakse eraldi kaabliga hoone liitumispunktist või peajaotuskeskusest;
 • madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 • kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 • elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.
Antud tüüpi elektripaigaldiste puhul viiakse kontrolli läbi kord 10 aasta jooksul. (Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, korraline audit tehakse kord viie aasta jooksul)

Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis. Seda tüüpi elektripaigaldise puhul viiakse kontrolli läbi kord 15 aasta jooksul. (Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, korraline audit tehakse kord kümne aasta jooksul)

Rahalisi trahve võib rakendada juhul, kui Te ei ole läbiviinud oma elektripaigaldise korralist auditi, ja need on sama suured, kui ka esmase kontrolli puhul. Me kutsume Teid üles oma turvalisuse pealt mitte kokku hoidma ja pöörduma meie poole. Me teostame mõõduka tasu eest ja mõistlikeks tähtaegadeks kõik vajalikud mõõtmised ja kontrolli selle tõestamiseks, et Teie elektripaigaldis on ohutu.

Ettevõtetele, mis on huvitatud meie teenustes, võime pakkuda madalaid hindu, tellimuste operatiivset täitmist ja meie teenuste usaldusväärsust.