header

Kuidas tellida

Kui Te otsustasite tellida elektrimõõtmisi ja elektripaigaldise auditi (tehnilist kontrolli) meie poolt, siis mida on vaja Teil selle jaoks teha?

Kasutusele võtule eelneva auditi läbiviimiseks:

 1. Teie peate esitama meile täidetud avalduse excel_icon auditi läbiviimiseks, milles tuleb:
  • märkida ära elektripaigaldise omaniku;
  • kontrollitava elektripaigaldise maksimaalselt täpne kirjeldus (Näiteks: eramaja, kaks korrust, pindala 180 m2 on nõutav elektrimõõtmine ja kontroll);
  • märkida ära, kes projekteeris Teie elektripaigaldise;
  • märkida ära ettevõte, mis ehitas Teie elektripaigaldise (ettevõtte MTR-numbri võib leida MTR-i koduleheküljel);
  • kui Teil on elektrimõõtmisi juba teostatud, siis on vaja ära märkida ettevõte, mis on neid läbi viinud ja selle akrediteeringunumber (kui firma viis läbi mõõtmised, aga sel pole akrediteeringut, siis loetakse mõõtmised kehtetuteks);
  • kui Teie elektripaigaldise peakaitse ületab 100 A või see kuulub 1. liiki, siis selle jaoks peab olema määratud elektripaigaldise käidukorraldaja. See peab olema konkreetne inimene, kelle pädevustunnistus vastab antud paigaldise keerukusele, samuti on vaja ära märkida tunnistuse number;
  • märkida ära elektrijaotusvõrkude ettevõtte nimetus, mis andis välja tehnilised tingimused võrkudesse lülitumiseks, ja selle dokumendi number ja väljastamise kuupäev (näiteks Elektrilevi tehnilised tingimused)
  • märkida ära üldelektrivõrku liitumispunkti (selle informatsiooni võib leida tehnilistest tingimustest), peakaitse tüüp (automaat või sulavkaitsmed) ning nominaalvool, toitekaabli mark ja pikkus;
  • märkida ära Teie andmed.
 2. Esitada elektripaigaldise ehitaja deklaratsioon (selle peab Teile andma elektripaigaldise ehitaja).
 3. Esitada Teie elektripaigaldise teostusjoonised, kilbi skeemid ja projekti.
 4. Kui Teie elektripaigaldise puhul peab olema määratud käidukorraldaja, siis on vaja lisada dokument tema määramise kohta ja käidukava.
 5. Kui elektrimõõtmisi teostas teine ettevõte, millel on selliste mõõtmise tüüpide akrediteering, siis on vaja esitada aruanne koos mõõtmiste protokollidega.
Korduva auditi läbiviimise jaoks
 1. Te peate esitama meile täidetud avalduse excel icon auditi läbiviimiseks, milles tuleb:
  • märkida ära elektripaigaldise omaniku;
  • kontrollitava elektripaigaldise maksimaalselt täpne kirjeldus (Näiteks: eramaja, kaks korrust, pindala 180 m2 on nõutav elektrimõõtmine ja kontroll);
  • leping, mis lubab elektrivõrgu kasutamist;
  • peakaitse tüüp (automaat või sulavkaitsmed) ja nominaalvool, toitekaabli margi ja tema pikkuse;
  • elektripaigaldise lühikirjeldus (ehitamise aeg, millal on teostatud eelmine tehniline kontroll/audit, ehitise otstarve, palju kortereid on majas jne.);
  • märkida ära, kes on elektriseadise käidukorraldaja, tema puudumisel kontaktisik, kes võib aidata kontrolli läbiviimisel;
  • märkida ära Teie andmed.
 2. Juhul kui Te olete ümberehitanud või laiendanud oma elektripaigaldist, siis Teil peab olema ümberehitamise, projekt ja kui vaja, siis ka teostusjoonised.

Tellides esmase või korduva auditi meie juures, Te garanteerite, et ei ole tellinud auditi läbiviimist teistelt ettevõtetelt.

Samuti Te võite tellida vaid elektrimõõtmiste teostamise. Selle jaoks on vaja täita avaldus excel icon ja esitada see meile. Samuti peate Te mõõtmiste läbiviimise jaoks esitama meile kilpide skeemid ja Teie elektripaigaldise teostusjoonise.